นยศ. รุ่นที่ 15
ลำดับที่ 1
...

น.อ.หญิง กมลธร ธรรมลิขิต

ตำแหน่ง: นายทหารชำนาญการนิรภัย

ที่ทำงาน: สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

วันเกิด: 30 ก.ย. 2516

โทรศัพท์: 0894264422

e-mail: kamonthorn@rtaf.mi.th

ที่อยู่: การ์เดนโฮมวิลเลจ 25/20 ถนน พหลโยธิน 60 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

ลำดับที่ 2
...

นางสาว กัญณ์ฐรินทร์ กล่ำวิจิตร

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ที่ทำงาน: กระทรวงสาธารณสุข

วันเกิด: 3 ก.พ. 2525

โทรศัพท์: 0631926199

e-mail: K452201004@gmail.com

ที่อยู่: หมู่บ้านเจ้าพระยา 29/64 หมู่ 3 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล บางเลน อำเภอ บางใหญ่ นนทบุรี 11000

ลำดับที่ 3
...

นางสาว กรรณิกา ดุรงคเดช

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ทำงาน: สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

วันเกิด: 19 ต.ค. 2517

โทรศัพท์: 0816399146

e-mail: kannika.d@nrct.go.th

ที่อยู่: หมู่บ้าน บุณฑริก 48/5 ถนน สไวประชาราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ลำดับที่ 4
...

น.อ.หญิง กัลยา พัวธนาโชคชัย

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกองทำแผนที่

ที่ทำงาน: กรมแผนที่ทหาร

วันเกิด: 10 พ.ค. 2514

โทรศัพท์: 0819390135

e-mail: pui_rtsd@hotmail.com

ที่อยู่: หมู่บ้าน อัญชลี 205 ถนน นนทบุรี-สนามบินน้ำ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000

ลำดับที่ 5
...

พ.ท. กฤชพล เศวตนันทน์

ตำแหน่ง: ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย

ที่ทำงาน: ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

วันเกิด: 9 ก.ย. 2517

โทรศัพท์: 0869249999

e-mail: Kritphols@gmail.com

ที่อยู่: Noble Pattanakarn 1104/7 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10220

ลำดับที่ 6
...

นางสาว กุลรัศมิ์ นาคเพ่งพิศ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ทำงาน: สำนักเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด

วันเกิด: 5 เม.ย. 2521

โทรศัพท์: 0863655145

e-mail: jum_naja47@hotmail.com

ที่อยู่: Regent home 20 495/96 ถนน ประชาชื่น แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ลำดับที่ 7
...

นาย เกรียงไกร แก้วกัน

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ที่ทำงาน: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันเกิด: 20 ก.ค. 2525

โทรศัพท์: 0825153382

e-mail: Kkndkawkun@gmail.com

ที่อยู่: คอนโดเคนชิงตัน 93/70 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210