นยศ. รุ่นที่ 15
ลำดับที่ 1
...

น.อ.หญิง กมลธร ธรรมลิขิต

ตำแหน่ง: นายทหารชำนาญการนิรภัย

ที่ทำงาน: สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

วันเกิด: 10 ก.ย. 2516

โทรศัพท์: 0894264422

e-mail: kamonthorn@rtaf.mi.th

ที่อยู่: การ์เดนโฮมวิลเลจ 25/20 ถนน พหลโยธิน 60 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

ลำดับที่ 2
...

นางสาว กัญณ์ฐรินทร์ กล่ำวิจิตร

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ที่ทำงาน: กระทรวงสาธารณสุข

วันเกิด: 3 ก.พ. 2525

โทรศัพท์: 0631926199

e-mail: K452201004@gmail.com

ที่อยู่: หมู่บ้านเจ้าพระยา 29/64 หมู่ 3 ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล บางเลน อำเภอ บางใหญ่ นนทบุรี 11000

ลำดับที่ 3
...

นางสาว กรรณิกา ดุรงคเดช

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ทำงาน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันเกิด: 19 ต.ค. 2517

โทรศัพท์: 0816399146

e-mail: kannika.d@nrct.go.th

ที่อยู่: หมู่บ้านบุณฑริก 48/59 ถนนไสวประชาราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ลำดับที่ 4
...

น.อ.หญิง กัลยา พัวธนาโชคชัย

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการกองทำแผนที่

ที่ทำงาน: กรมแผนที่ทหาร

วันเกิด: 10 พ.ค. 2514

โทรศัพท์: 0819390135

e-mail: pui_rtsd@hotmail.com

ที่อยู่: หมู่บ้าน อัญชลี 205 ถนน นนทบุรี-สนามบินน้ำ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000

ลำดับที่ 5
...

พ.ท. กฤชพล เศวตนันทน์

ตำแหน่ง: ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย

ที่ทำงาน: ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

วันเกิด: 9 ก.ย. 2517

โทรศัพท์: 0869249999

e-mail: Kritphols@gmail.com

ที่อยู่: 16/1 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ลำดับที่ 6
...

นางสาว กุลรัศมิ์ นาคเพ่งพิศ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ทำงาน: สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด

วันเกิด: 5 เม.ย. 2521

โทรศัพท์: 0863655145

e-mail: jum_naja47@hotmail.com

ที่อยู่: 198/186 ม.พลีโน่ดอนเมือง- สรงประภา ซ.สรงประภา 30 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ลำดับที่ 7
...

นาย เกรียงไกร แก้วกัน

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ที่ทำงาน: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันเกิด: 20 ก.ค. 2525

โทรศัพท์: 0825153382

e-mail: Kkndkawkun@gmail.com

ที่อยู่: คอนโดเคนชิงตัน 93/70 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ลำดับที่ 8
...

เคนทร์ หนูฤทธิ์

ตำแหน่ง: รองประธานฝ่ายนโยบายและแผน

ที่ทำงาน: หอการค้าจังหวัดพัทลุง

วันเกิด: 16 ก.พ. 2528

โทรศัพท์: 0981516551

e-mail: misterkenth@gmail.com

ที่อยู่: 234 ถนน เพชรเกษม ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

ลำดับที่ 9
...

นาย จรินทร์ กังใจ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำรวจและออกแบบ สำนักงานกรมทางหลวงที่ 13

ที่ทำงาน: กรมทางหลวง

วันเกิด: 28 พ.ย. 2522

โทรศัพท์: 0639149697

e-mail: jarin.kangjai@gmail.com

ที่อยู่: พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 เลขที่ 15/171 ถนน พหลโยธิน แขวง ประชาธิปัตย์ เขต ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

ลำดับที่ 10
...

นาง จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันเกิด: 7 พ.ย. 2513

โทรศัพท์: 0891233321

e-mail: chantarat@dss.go.th

ที่อยู่: พาร์คเวย์ชาเล่ต์ 186/259 ซอย รามคำแหง 190/1 แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ 10150

ลำดับที่ 11
...

นาง จิราภรณ์ บุราคร

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ

ที่ทำงาน: กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันเกิด: 14 ม.ค. 2516

โทรศัพท์: 0659875854

e-mail: juntarama@yahoo.com

ที่อยู่: เจษฎา 4 เลขที่ 39/93 ถนน พลหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพฯ 10220

ลำดับที่ 12
...

นางสาว จุฑามาศ ธนนราพงศ์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ที่ทำงาน: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันเกิด: 12 ส.ค. 2526

โทรศัพท์: 0879936551

e-mail: arfong_ja@hotmail.com

ที่อยู่: หนองเต่า 260 หมู่ 3 ถนน ท่าจักร-แม่ทา ตำบล บ้านแป้น อำเภอ เมืองลำพูน ลำพูน 51000

ลำดับที่ 13
...

พ.ต.ท. ชยุต นิลประเสริฐ

ตำแหน่ง: รองผู้กำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

ที่ทำงาน: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

วันเกิด: 18 พ.ย. 2522

โทรศัพท์: 0965915396

e-mail: chayut61@gmail.com

ที่อยู่: ฟลอร่าติวานนท์ 236/156 ถนน เลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000

ลำดับที่ 14
...

นางชิดชนก สถิตธรรมพร

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ทำงาน: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันเกิด: 30 ส.ค. 2517

โทรศัพท์: 0819393700

e-mail: chaidchanok@nesdc.go.th

ที่อยู่: คอนโด 88 The Terminal 88/248 ม.6 วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130

ลำดับที่ 15
...

นายชูวิทย์ ศิริเวชกุล

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ที่ทำงาน: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันเกิด: 6 มิ.ย.2511

โทรศัพท์: 0896660029

e-mail: chuwit.siri@tat.or.th

ที่อยู่: หมู่บ้าน ชลลคา เลขที่ 20/313 ถนน คู้บวน แขวง คันนายาว อำเภอ คันนายาว กทม. 10230

ลำดับที่ 16
...

นางณัจยา หนุนภักดี

ตำแหน่ง: รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันเกิด: 23 เม.ย. 2517

โทรศัพท์: 0982247496

e-mail: natjaya@nesdc.go.th

ที่อยู่: หมู่บ้าน พิบูลวัฒนา เลขที่ 167 ถนน พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กทม. 10400

ลำดับที่ 17
...

พ.ท. ณัฐดนย์ มหาตมัน

ตำแหน่ง: ประจำแผนกแผนและโครงการ

ที่ทำงาน: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: ----------

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 18
...

นายดุลยภาค กรณฑ์แสง

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ทำงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันเกิด: 1 เม.ย. 2518

โทรศัพท์: 0886195688

e-mail: dunyaphark@gmail.com

ที่อยู่: คาซ่าซิตี้ 452/41 ถนน พระรามสอง ซอย 50 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ลำดับที่ 19
...

นาย เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา

ที่ทำงาน: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันเกิด: 1 พ.ย.2519

โทรศัพท์: 0816336947

e-mail: thepp9@hotmail.com

ที่อยู่: ลลิล 59/39 ถน กาญจนาภิเษก ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ลำดับที่ 20
...

พ.ต.ท. ธนพนธ์ สุขสอน

ตำแหน่ง: รองผู้กำกับการปฎิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3

ที่ทำงาน: กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ

วันเกิด: 2 ก.พ. 2513

โทรศัพท์: 0862025641

e-mail: tsukson@gmail.com

ที่อยู่: หมู่บ้าน ชาวฟ้า 2/56 หมู่ที่ 6 ถนน เสมา-ฟ้าคราม ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

ลำดับที่ 21
...

นาง ธัญญลักษณ์ เบ็ญจะมโน เตชะวุฒิพันธุ์

ตำแหน่ง: ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ที่ทำงาน: ศาลฎีกา

วันเกิด: 30 พ.ค. 2520

โทรศัพท์: 0655170740

e-mail: ttechawuttipan@gmail.com

ที่อยู่: หมู่บ้าน ปัญญาอินทรา P.5 79/352 ถนน ปัญญาอินทรา แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

ลำดับที่ 22
...

น.ท. หญิง ธัญรัศม์ ทองสุข

ตำแหน่ง: นายทหารประจำกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ที่ทำงาน: สำนักงานพัฒนาระบบราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันเกิด: 17 พ.ย. 2516

โทรศัพท์: 0629623914

e-mail: rtaftanya35@gmail.com

ที่อยู่: เสริมสิริ 123/265 ถนน สายไหม แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพฯ 10200

ลำดับที่ 23
...

ผศ.ดร. นิยม สุวรรณเดช

ตำแหน่ง: กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วันเกิด: 6 ธ.ค.2512

โทรศัพท์: 0863585949

e-mail: ืniyom.suwandej@yahoo.com

ที่อยู่: หมู่บ้าน เดอะเทอมินอล คอนโด เลขที่ 88/268 ถนน เทอดพระเกียรติ แขง วัดชลอ เขต บางกรวย จ. นนทบุรี

ลำดับที่ 24
...

นางนิศรา โภชากรณ์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

วันเกิด: 8 เม.ย.2519

โทรศัพท์: 0925165942

e-mail: nissara@sueksa.go.th

ที่อยู่: หมู่บ้าน เค ซี การ์เด้นโฮม เลขที่ 48/478 ถนน นิมิตใหม่ แขวง สามวาตะวันออก เขต คลองสามวา จ. กรุงเทพ 10510

ลำดับที่ 25
...

นายนพดล ประยูรสุข

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันเกิด: 4 เม.ย.2526

โทรศัพท์: 0843590555

e-mail: noppadol.p@rice.mail.go.th

ที่อยู่: บ้านพักข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เลขที่ 79/1 หมู่ที่ 13 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170

ลำดับที่ 26
...

นางสาว บุศรา แสงอรุณ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม

ที่ทำงาน: สำนักงานงานสถิติแห่งชาติ

วันเกิด: 19 ก.ค. 2521

โทรศัพท์: 0959465493

e-mail: y.budsara@gmail.com

ที่อยู่: สถาพร 50/215 ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล บางยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

ลำดับที่ 27
...

นายปวเรศ รัฐขจร

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

ที่ทำงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันเกิด: 27 มิ.ย.2527

โทรศัพท์: 038285001

e-mail: pawares.moi@gmail.com

ที่อยู่: หมู่บ้าน ปลื้มโอฬาร เลขที่ 1773 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด เขต บางพลัด จ.กรุงเทพ 10700

ลำดับที่ 28
...

พ.อ.หญิง ปิยนุช สังขปรีชา

ตำแหน่ง: ผช.น.ปรมน.ยก.ทหาร

ที่ทำงาน: สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ยก.ทหาร

วันเกิด: 4 ม.ค.2521

โทรศัพท์: 0935364494

e-mail: piyanuch.s@rtarf.mi.th

ที่อยู่: 6 ถนน รามอืนทรา แขวง คันนายาว เขต คันนายาว จ.กรุงเทพ 10230

ลำดับที่ 29
...

รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณะธรรม

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร

ที่ทำงาน: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

วันเกิด: 16 สิงหาคม 2516

โทรศัพท์: 086-654-1202

e-mail: orashun@gmail.com

ที่อยู่: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ลำดับที่ 30
...

น.ส.พัทธนันท์ พูนประสิทธื์

ตำแหน่ง: ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

วันเกิด: 26 ก.ย.2515

โทรศัพท์: 0639959446

e-mail: sphoonprasit@gmail.com

ที่อยู่: 275/13 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 แขวง ในเมือง เขต เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ลำดับที่ 31
...

นายมนัส อรุณวัฒนาพร

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า

ที่ทำงาน: การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

วันเกิด: 31 ธ.ค.2516

โทรศัพท์: 08 9762 5083

e-mail: manata@mea.or.th

ที่อยู่: 758/3 ถนน สุขุมวิท 30/1 แขวง คลองตัน เขต คลองเตย จ.กรุงเทพ 10110

ลำดับที่ 32
...

พ.อ.หญิง มัทนิน เจริญชาศรี

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กภศ.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

วันเกิด: 25 มี.ค.2518

โทรศัพท์: 08 7410 21385

e-mail: namfon_sci@hotmail.com

ที่อยู่: 54 หมู 7 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ลำดับที่ 33
...

พ.อ. ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน

ที่ทำงาน: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

วันเกิด: 3 ก.ย.2514

โทรศัพท์: 08 1866 1299

e-mail: imsuwan2004@hotmail.com

ที่อยู่: หมู่บ้าน คอนโดเซ็นทริคซีนรัชวิภา เลขที่ 301/169 อาคาร A ชั้น 11 แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ จ.กรุงเทพ 10800

ลำดับที่ 34
...

นางสาว รุจิรา อินทร์ประสิทธฺิ์

ตำแหน่ง: นักบริหารงาน 7 กองแผนยุทธศาสตร์องค์กรฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

ที่ทำงาน: การประปานครหลวง

วันเกิด: 10 ธ.ค. 2518

โทรศัพท์: 0897428306

e-mail: rujirainprasit@gmail.com

ที่อยู่: คอนโดมิเนียมแอร์โมซ แจ้งวัฒนะ 171/97 หมู่ 1 ถนน เลียบคลองปะปา ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ลำดับที่ 35
...

นางสาว ลักษมณ สมานสินธุ์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 2

ที่ทำงาน: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์

วันเกิด: 2 มี.ค. 2513

โทรศัพท์: 0819883838

e-mail: sluksmon@gmail.com

ที่อยู่: 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

ลำดับที่ 36
...

นาย วศิน สิริเกียรติกุล

ตำแหน่ง: รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า สภาผู้แทนราษฎร

ที่ทำงาน: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันเกิด: 21 ธ.ค. 2528

โทรศัพท์: 0882198999

e-mail: zerlaton.k@gmail.com

ที่อยู่: คอนโดเอสเปซ ไฮอเวย์ 622/297 ถนน อโศกดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ลำดับที่ 37
...

นาง วันเพ็ญ ขุนทอง

ตำแหน่ง: อัยการผู้เชี่ยวชาญ

ที่ทำงาน: สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด

วันเกิด: 15 ก.ย. 2513

โทรศัพท์: 0892465655

e-mail: aow_onepen@hotmail.com

ที่อยู่: 9/198 หมู่ 5 ตำบล ทับมา อำเภอ เมือง ระยอง 21000

ลำดับที่ 38
...

นาย วีรศักดิ์ วรอิตตานนท์

ตำแหน่ง: นิติกรชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด

วันเกิด: 4 ก.พ. 2522

โทรศัพท์: 0616414161

e-mail: w.worraittanon@gmail.com

ที่อยู่: 59 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ลำดับที่ 39
...

ว่าที่ ร้อยตรี ศรัณย์ เพ็ชรรัตน์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ทำงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

วันเกิด: 9 ส.ค. 2525

โทรศัพท์: 0875129825

e-mail: saran.utas@gmail.com

ที่อยู่: โกลเด้นทาวน์สว่าง-แคราย 36/127 ถนน นนทบุรี ตำบล สวนใหญ่ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

ลำดับที่ 40
...

น.ท.หญิง ศันศินีณ์ พิณเนียม ร.น

ตำแหน่ง: รองหัวหน้ากองสรรพกำลังสำนักบริการสิ่งอุปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

ที่ทำงาน: กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

วันเกิด: 11 ส.ค. 2514

โทรศัพท์: 0851350404

e-mail: sunsineecoffee@hotmail.com

ที่อยู่: ม.อรุณพัฒน์ 99/112 ถนน ยานนาวา แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ลำดับที่ 41
...

นางสาว ศิรนุต พุทธินันทกุล

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ที่ทำงาน: กองตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันเกิด: 8 ก.พ. 2512

โทรศัพท์: 0639746446

e-mail: nout.1c@hotmail.com

ที่อยู่: บ้านสวนยั่งยืน 82/62 หมู่ 5 ตำบล บางเมืองใหม่ อำเภอ เมือง สมุทรปราการ 10270

ลำดับที่ 42
...

ผศ.ดร. ศิริพงศ์ ลัมพาภิวัฒน์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์

ที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันเกิด: 22 ก.ค. 2520

โทรศัพท์: 0814392697

e-mail: tip382000@gmail.com

ที่อยู่: 8 หมู่ 5 ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ตำบล บางเขน อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000

ลำดับที่ 43
...

นาย สานน เดชสุวรรณ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ที่ทำงาน: ด่านศุลกากรชุมพร

วันเกิด: 23 เม.ย. 2512

โทรศัพท์: 077571734

e-mail: sanon_d@yahoo.com

ที่อยู่: บ้านพักข้าราชการด่านศุลการ ห้อง 205 ถนน สายเอเชีย 41 ตำบล นาโพธิ์ อำเภอ สวี ชุมพร 86130

ลำดับที่ 44
...

นาย สามารถ ทองสาย

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า 2

ที่ทำงาน: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันเกิด: 13 ม.ค. 2514

โทรศัพท์: 0819571365

e-mail: samart.th@egat.co.th

ที่อยู่: เดอะไนน์คอนโด(ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์) 165/56 ถนนเลียบทางรถไฟ ตำบล บางกรวย อำเภอ บางควาย นนทบุรี 11130

ลำดับที่ 45
...

นาง สิริมา กีรตยาคม

ตำแหน่ง: กบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ที่ทำงาน: ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันเกิด: 18 ส.ค. 2509

โทรศัพท์: 064265653

e-mail: krtykm_sirima@yahoo.com

ที่อยู่: ท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ลำดับที่ 46
...

นาง สุชีรา จรรยามั่น

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองแผน

ที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเกิด: 16 พ.ย. 2507

โทรศัพท์: 0922757592

e-mail: psdsrj@ku.ac.th

ที่อยู่: หมู่บ้านพลายรัตนะ ซอย 54/1 แยก 5 ถนน พหลโยธิน แขวง สายไหม เขต สายไหม กรุงเทพฯ 10220

ลำดับที่ 47
...

นางสาว สุดารัตน์ คุสินธุ์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ทำงาน: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันเกิด: 25 มิ.ย. 2516

โทรศัพท์: 0892456940

e-mail: sudaratik@yahoo.com

ที่อยู่: ชาโตว์ อินทาวน์ พระราม 8 1575/74 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพ 10700

ลำดับที่ 48
...

นาย สุทิน พรหมปลัด

ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

วันเกิด: 6 ส.ค.2516

โทรศัพท์: 0898506462

e-mail: tinny582000@yahoo.com

ที่อยู่: 277/56 หมู่ 8 ตำบล รอบเรียง อำเภอ เมือง เชียงราย 57000

ลำดับที่ 49
...

นางสาว สุภานัน พันธุ์ดี

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร

ที่ทำงาน: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันเกิด: 10 พ.ค. 2515

โทรศัพท์: 0644695982

e-mail: ratiros.mai@gmail.com

ที่อยู่: 78/3 หมู่ 5 ถนน พิมาย-ชุมพวง ตำบล รังกาใหญ่ อำเภอ พิมาย นครรราชสีมา 30000

ลำดับที่ 50
...

นาย สุรพงษ์ สารปะ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

ที่ทำงาน: กรมอุตุนิยมวิทยา

วันเกิด: 22 ก.พ. 2516

โทรศัพท์: 0894798065

e-mail: surapong_tmd@hotmail.com

ที่อยู่: สิรีนเฮาส์ 35/11 หมู่ 11 ตำบล บางบ่อ อำเภอ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

ลำดับที่ 51
...

นางสาว หทัยกรานต์ มุลิกา

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ทำงาน: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันเกิด: 13 เม.ย. 2520

โทรศัพท์: 0895533800

e-mail: hathaikran349@gmail.com

ที่อยู่: ท่าจำบอน 349 หมู่ 12 ตำบล ท่าวังทองหลาง อำเภอ เมืองพะเยา พะเยา 56000

ลำดับที่ 52
...

พ.ท.หญิง อธิษฐาน เอมะรุจิ

ตำแหน่ง: นายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย

ที่ทำงาน: ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

วันเกิด: 17 ก.ค. 2524

โทรศัพท์: 0891353770

e-mail: peachza@hotmail.com

ที่อยู่: 34/17 ถนน ลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพฯ10220

ลำดับที่ 53
...

พ.ท. อรรคพล พรรณมรรคา

ตำแหน่ง: ประจำสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร

ที่ทำงาน: กรมการสื่อสารทหาร

วันเกิด: 27 ส.ค. 2515

โทรศัพท์: 0951594553

e-mail: p_akkapon@hotmail.com

ที่อยู่: 183/755 ถนน สรงประภา แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ลำดับที่ 54
...

น.อ.หญิง อัศวินี ประยูรศิริ

ตำแหน่ง: นายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย

ที่ทำงาน: ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

วันเกิด: 1 เม.ย. 2510

โทรศัพท์: 0815137137

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 34/41 ถนน ลาดปลาเค้า 68 แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพฯ 10220

ลำดับที่ 55
...

นางสาว อุษารัศม์ นิติยารมย์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: สำนักงานกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สำนักกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

วันเกิด: 8 ส.ค. 2517

โทรศัพท์: 0816596829

e-mail: usarat.nit@otepc.mail.go.th

ที่อยู่: 65 ถนน ประชาชื่น 33 แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800