นยศ. รุ่นที่ 13
ลำดับที่ 1
...

น.อ.หญิง กฤษณา สมุดสร

ตำแหน่ง: ประจำ บก.ทท.ชรก.นทพ.

ที่ทำงาน: กองแพทย์ สสน.นทพ.

วันเกิด: 26 พ.ย.2514

โทรศัพท์: 084 433 6195

e-mail: kcat1972@gmail.com

ที่อยู่: 188/5 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220

ลำดับที่ 2
...

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันเกิด: 21 ก.พ. 2512

โทรศัพท์: 081 801 1824

e-mail: komain_@hotmail.com

ที่อยู่: 316/165 ถ.รัชดาภิเษก 36 แขวงจันทรเกษมเขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

ลำดับที่ 3
...

ว่าที่ร้อยโท ขุนทอง สายบุตร

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ทำงาน: สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันเกิด: 9 ก.พ. 2528

โทรศัพท์: 064 540 2111

e-mail: koonthong.s@gmail.com

ที่อยู่: 128 ม.17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

ลำดับที่ 4
...

นางชินนาฏ คุณเจริญ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา  

ที่ทำงาน: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันเกิด: 28 ก.ย. 2516

โทรศัพท์: 081 374 5671

e-mail: chinnanat_ann@yahoo.com

ที่อยู่: 59/860 ถ.นิมิตใหม่ 28 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10900

ลำดับที่ 5
...

น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์

ตำแหน่ง: ผอ.กภศ.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

วันเกิด: 14 ธ.ค. 2515

โทรศัพท์: 084 682 8531

e-mail: choosaksi@hotmail.com

ที่อยู่: 183/1514 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ

ลำดับที่ 6
...

นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธำรงกุล

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันเกิด: 18 ม.ค. 2519

โทรศัพท์: 098 274 5912

e-mail: nattakitt3010@gmail.com

ที่อยู่: 328/189 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด บางพลัด กรุงเทพ

ลำดับที่ 7
...

พ.ท.หญิง ทิพย์รัตน์ ภักดีกุล

ตำแหน่ง: หน.แผนงานข่าวกรอง กขย.สนข.ขว.ทหาร

ที่ทำงาน: กรมข่าวทหาร

วันเกิด: 25 พ.ย. 2524

โทรศัพท์: 089 695 7041

e-mail: candymuic@gmail.com

ที่อยู่: 333/317 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ

ลำดับที่ 8
...

พ.อ.หญิง ทิพรัตน์ วีระวัฒน์

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กผง.ยก.ทหาร

ที่ทำงาน: กรมยุทธการทหาร

วันเกิด: 5 ส.ค. 2512

โทรศัพท์: 099 635 1657

e-mail: thipparatpop@gmail.com

ที่อยู่: 98 ถ.ลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ

ลำดับที่ 9
...

นายธนกร ทังตุ่น

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ทำงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันเกิด: 28 พ.ค. 2522

โทรศัพท์: 084 751 8135

e-mail: takenv58@gmail.com

ที่อยู่: 92 ถนนพหลโยธิน 7 แขวง/เขต พญาไท กรุงเทพ 10400

ลำดับที่ 10
...

นายธนเดช ศรีณรงค์

ตำแหน่ง: ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย

ที่ทำงาน: มูลนิธิเทิดทูนธงไทย

วันเกิด: 2 ส.ค. 2508

โทรศัพท์: 090 282 4654

e-mail: thanadej.sri@gmail.com

ที่อยู่: 282/6 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

ลำดับที่ 11
...

ร.ต.อ. ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

ที่ทำงาน: ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันเกิด: 12 ธ.ค. 2504

โทรศัพท์: 094 491 5974

e-mail: tony.ta1961@gmail.com

ที่อยู่: 88/215 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20250

ลำดับที่ 12
...

พ.ท. ธำรงชัย หนุนภักดี

ตำแหน่ง: ประจำ กภศ.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

วันเกิด: 19 มิ.ย. 2525

โทรศัพท์: 061-5919564

e-mail: xtazee_4253@hotmail.com

ที่อยู่: 89/85 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ

ลำดับที่ 13
...

นายบรรเจิด ถมปัด

ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ที่ทำงาน: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันเกิด: 25 ธ.ค. 2512

โทรศัพท์: 083 424 1919

e-mail: banjerd2512@hotmail.com

ที่อยู่: 89/218 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ลำดับที่ 14
...

น.ท. ประวิทย์ คุณราช

ตำแหน่ง: หน.กำลังสำรอง กนผ.สนผพ.กพ.ทหาร

ที่ทำงาน: กรมกำลังพลทหาร

วันเกิด: 6 พ.ค. 2522

โทรศัพท์: 092 659 4129

e-mail: 4047pwit@gmail.com

ที่อยู่: 99/249 ถ.สายไหม แขวงสายไหม สายไหม กรุงเทพ 10220

ลำดับที่ 15
...

นางสาวปวีณา เอี่ยมศิริกุลมิตร

ตำแหน่ง: อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ที่ทำงาน: สำนักงานอัยการสูงสุด

วันเกิด: 29 มี.ค. 2525

โทรศัพท์: 081 614 1176

e-mail: nokbinnn@hotmail.com

ที่อยู่: 139/2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ลำดับที่ 16
...

นายพัฒนา ทิวะพันธุ์

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ทิวะพันธุ์ กรุ๊ป

ที่ทำงาน: บริษัท ทิวะพันธุ์ กรุ๊ป

วันเกิด: 5 มี.ค. 2507

โทรศัพท์: 086 919 5615

e-mail: director550@icloud.com

ที่อยู่: 124/139 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ลำดับที่ 17
...

ร.ท.ดร. พันธ์รบ ราชพงศา

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ที่ทำงาน: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

วันเกิด: 31 ม.ค. 2520

โทรศัพท์: 087 931 3388

e-mail: punrop@gmail.com

ที่อยู่: 9/49 บ้านกลางเมือง ถ.นวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 70 แยก 11-2 แขวง/เขต บึงกุ่ม กรุงเทพ 10230

ลำดับที่ 18
...

น.ท.หญิง ยลรัตน์ คุ้มเปลี่ยน ร.น.

ตำแหน่ง: หน.การทหาร กมท.สวม.วปอ.สปท.

ที่ทำงาน: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันเกิด: 7 ม.ค. 2514

โทรศัพท์: 094 953 6945

e-mail: yonrat@outlook.com

ที่อยู่: 1/71 ม.9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ลำดับที่ 19
...

นายรุธิระ ประเสริฐศักดิ์

ตำแหน่ง: หัวหน้ากองวิศวกรรมระบบผลิตไอน้ำและกังหัน

ที่ทำงาน: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันเกิด: 10 พ.ย. 2516

โทรศัพท์: 085 345 5040

e-mail: roothira@gmail.com

ที่อยู่: 3 ถ.วัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

ลำดับที่ 20
...

พ.ท.หญิง วาทินี ติงสมบัติยุทธ์

ตำแหน่ง: ประจำ กศย.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

วันเกิด: 26 มี.ค. 2511

โทรศัพท์: 0806439971

e-mail: watinee-25@hotmail.com

ที่อยู่: 18 ถ.กรุงเทพนนท์ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ลำดับที่ 21
...

นายเวธิต สุนทรญาติ

ตำแหน่ง: อดีตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่

ที่ทำงาน: หอการค้าจังหวัดแพร่

วันเกิด: 7 ก.ย. 2519

โทรศัพท์: 081 883 8858

e-mail: phraetai@gmail.com

ที่อยู่: 164/6 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

ลำดับที่ 22
...

นางศิริพรรณวดี บัวอินทร์

ตำแหน่ง: Senior Associate Director

ที่ทำงาน: บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย

วันเกิด: 7 ต.ค. 2512

โทรศัพท์: 081 173 4956

e-mail: siripanvadee@gmail.com

ที่อยู่: 56/158 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ลำดับที่ 23
...

นางศิริมา ไกรพ้น

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองประสานงานระบบการควบคุมภายใน

ที่ทำงาน: การประปานครหลวง

วันเกิด: 30 ต.ค. 2508

โทรศัพท์: 081 753 2475

e-mail: sirimakraipon@hotmail.com

ที่อยู่: 1007 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตสายไหม กรุงเทพ 10220

ลำดับที่ 24
...

นายสุชัช ศุภวัฒนาเจริญ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

วันเกิด: 9 พ.ย. 2514

โทรศัพท์: 081 277 5400

e-mail: suchut@yahoo.com

ที่อยู่: 59/58 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง กรุงเทพ 11000

ลำดับที่ 25
...

นายสุธรรม ลิ่มพานิช

ตำแหน่ง: นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง

ที่ทำงาน: กรมประมง

วันเกิด: 2 ม.ค. 2513

โทรศัพท์: 089 440 8648

e-mail: suthaml1@hotmail.com

ที่อยู่: 311/42 ถ.ทรงประภา แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ 10210

ลำดับที่ 26
...

นายสุธีณพ ธัญญสิริ

ตำแหน่ง: ผู้จัดการส่วนขายราชการและรัฐวิสาหกิจ

ที่ทำงาน: บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

วันเกิด: 26 ก.ย. 2516

โทรศัพท์: 081 174 2809

e-mail: sutheenop.t@pttor.com

ที่อยู่: 124/141 ต.ไทยม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ลำดับที่ 27
...

พ.ต.ท. สุภรณ์ กิจชมภู

ตำแหน่ง: อาจารย์ (สบ ๓) คณะตำรวจศาสตร์

ที่ทำงาน: โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันเกิด: 26 มี.ค. 2524

โทรศัพท์: 086 093 1551

e-mail: jacksubhom@gmail.com

ที่อยู่: 5/86 ถ.ไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ลำดับที่ 28
...

น.ท.หญิง อาริยา พรมแก้ว

ตำแหน่ง: หน.กร.กรป.สปก.ศปร.

ที่ทำงาน: ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

วันเกิด: 25 ก.ค. 2514

โทรศัพท์: 084 660 3531

e-mail: oriya_ptar@hitmail.com

ที่อยู่: 24/844 ม.5 ถ.ลำลูกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

ลำดับที่ 29
...

พ.อ. อุกกฤษ รุ่งเรือง

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.กศบ.ศทส.สส.ทหาร

ที่ทำงาน: กรมการสื่อสารทหาร

วันเกิด: 24 ม.ค. 2514

โทรศัพท์: 089 662 9377

e-mail: aukkrit@yahoo.com

ที่อยู่: 183/2531 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ 10210