นยศ. รุ่นที่ 14
ลำดับที่ 1
...

น.ส.กฤติยา แก้วมหากาฬ

ตำแหน่ง: นักการข่าวชำนาญการ

ที่ทำงาน: ฝ่าย ๔๑ (ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย) กองยุทธศาสตร์ข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

วันเกิด: 24 ม.ค.2514

โทรศัพท์: 087 709 9324

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 700 ถนนเรวดี ซอย 25 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

ลำดับที่ 2
...

นายกอบชัย ชูโต

ตำแหน่ง: ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

ที่ทำงาน: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลฎีกา

วันเกิด: 13 ต.ค.2518

โทรศัพท์: 0813759210

e-mail: gxuto@Hotmail.com

ที่อยู่: 230/36 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ลำดับที่ 3
...

นายกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ

ที่ทำงาน: วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ

วันเกิด: 18 ก.ค.2528

โทรศัพท์: 082 519 4556

e-mail: kittipongua@gmail.com

ที่อยู่: 42 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ลำดับที่ 4
...

นางเกศสุดา มงคลนาวิน

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันเกิด: 22 เม.ย. 2520

โทรศัพท์: 062 963 5365

e-mail: girlie_kate@Hotmail.com

ที่อยู่: 63/24 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ลำดับที่ 5
...

น.อ.จงเจต วัชรานันท์

ตำแหน่ง: ฝสธ. ประจำ กพ.ทหาร

ที่ทำงาน: กพ.ทหาร

วันเกิด: 1 เม.ย. 2518

โทรศัพท์: 0835596599

e-mail: jongjet.v@gmail.com

ที่อยู่: 19 ซอยนาคนิวาส 48 แขวงนาคนิวาส เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ลำดับที่ 6
...

นายฉัตรกพงษ์ ตั้งเสวีพันธ์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ทำงาน: กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันเกิด: 5 พ.ค.2532

โทรศัพท์: 083 555 4151

e-mail: monkeydbelz@gamil.com'

ที่อยู่: 179/639 หมู่บ้านบัวทอง 4 ถนนบ้านกล้วย-ไทยน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

ลำดับที่ 7
...

ศ.พล.ต.ต.ดร.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์

ตำแหน่ง: อาจารย์ (สบ 6) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รักษาราชการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะตำรวจศาสตร์

ที่ทำงาน: คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันเกิด: 8 ธ.ค.2514

โทรศัพท์: 080 216 7777

e-mail: pui.rpca@gmail.com

ที่อยู่: 92/54 แฟลตสัญญาบัตรหลังที่ 3 ตำบลสามพราน อำเภอ สามพราน นครปฐม 73110

ลำดับที่ 8
...

พ.อ. ฐนวัฒน์ วุฒิตะวันพัชญ์

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กภศ.ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

วันเกิด: 21 ส.ค.2512

โทรศัพท์: 094 490 2332

e-mail: PK2232@hotmail.com

ที่อยู่: 183/1123 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ลำดับที่ 9
...

น.ท. ณรงค์ศักดิ์ วงศ์โรจน์

ตำแหน่ง: แพทย์จิตอาสา/ข้าราชการเบี้ยหวัด

ที่ทำงาน: สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

วันเกิด: 27 ส.ค. 2523

โทรศัพท์: 086 377 4166

e-mail: iampol157@gmail.com

ที่อยู่: 199/95 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

ลำดับที่ 10
...

พ.ท. ณัทธร ศุภมาตย์

ตำแหน่ง: หน.นโยบายและแผน

ที่ทำงาน: กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สนย.สนผ.กห.

วันเกิด: 5 ส.ค.2526

โทรศัพท์: 0873473940

e-mail: nutthorn05@gmail.com

ที่อยู่: เดอะทรัสต์ กาญจนาภิเษก-หทัยราษฎร์ 77/340 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

ลำดับที่ 11
...

นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง

ตำแหน่ง: นักบริหาร 13

ที่ทำงาน: สำนักอำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันเกิด: 20 พ.ย.2511

โทรศัพท์: 089 132 7668

e-mail: tm_econ@yahoo.com

ที่อยู่: 95/35 ลิปป์คอนโด ถนนรามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ลำดับที่ 12
...

นายแทนคุณ จิตต์อิสระ

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

ที่ทำงาน: รัฐสภา

วันเกิด: 4 เม.ย.2522

โทรศัพท์: 094 365 9414

e-mail: ee3654414@gmail.com'

ที่อยู่: 349 หมู่บ้านเอื้อสุข ถนนพัฒนาการ 58 แยก 1 แขวงเอื้อหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ลำดับที่ 13
...

น.อ. ธเนศ ศิลประสิทธิ์ ร.น.

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.กคก.สบท.สปช.ทหาร

ที่ทำงาน: สปช.ทหาร

วันเกิด: 13 ต.ค.2512

โทรศัพท์: 085 072 0630

e-mail: tanetsinplasit@gmail.com

ที่อยู่: หมู่บ้านนันทิชา 2 เลขที่ 77/190 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอ ไทรน้อย นนทบุรี

ลำดับที่ 14
...

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข

ตำแหน่ง: รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต

ที่ทำงาน: บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเกิด: 31 มี.ค.2513

โทรศัพท์: 086 898 9920

e-mail: thamarat@bangchak.co.th

ที่อยู่: 40 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ลำดับที่ 15
...

พ.อ. ธิติโชต พรมโสภา

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร

ที่ทำงาน: สส.ทหาร

วันเกิด: 5 ธ.ค.2517

โทรศัพท์: 093 225 4152

e-mail: thitichot.p@rtarf.mi.th

ที่อยู่: 183/41 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ลำดับที่ 16
...

พ.ท. ธีรพงษ์ หมื่นไกร

ตำแหน่ง: หน.การจัดและการฝึก กนผ.สผอ.สส.ทหาร

ที่ทำงาน: สส.ทหาร

วันเกิด: 24 ก.ย.2523

โทรศัพท์: 089 4494 333

e-mail: terapong.m@rtarf.mi.th

ที่อยู่: 183/767 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 กรุงเทพฯ

ลำดับที่ 17
...

น.อ. นที สิงห์ทอง

ตำแหน่ง: นายทหารประจำ ศรภ.

ที่ทำงาน: ศรภ.

วันเกิด: 11 พ.ย.2509

โทรศัพท์: 082 293 8822

e-mail: na.tee23@hotmail.com

ที่อยู่: อาคารสวัสดิการกองทัพไทย 173/1755 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ลำดับที่ 18
...

นายนรภัทร ลีธีระโชติ

ตำแหน่ง: ประธาน บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด

ที่ทำงาน: บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด

วันเกิด: 24 มิ.ย.2516

โทรศัพท์: 086 677 1077

e-mail: changjinda@Hotmail.com

ที่อยู่: 5/29 ถนน ณ ระนอง แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ลำดับที่ 19
...

พ.อ. นรเศรษฐ์ จันทสูตร

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กพท.สวส.ขว.ทหาร

ที่ทำงาน: ขว.ทหาร

วันเกิด: 5 เม.ย.2519

โทรศัพท์: 081 340 4850

e-mail: norraseth.c@rtarf.mi.th

ที่อยู่: ที่อยู่ 416/120 หมู่บ้านทิวสัน โครงการ 3 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ลำดับที่ 20
...

ผศ. ดร.นิสิต อินทมาโน

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต/ประธานกรรมการบริหารบริษัทยูลิซิส คอนซัลแทนซ์ จำกัด

ที่ทำงาน: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

วันเกิด: 11 มิ.ย.2521

โทรศัพท์: 063 249 3255

e-mail: nisit.in@spu.ac.th

ที่อยู่: 100 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ลำดับที่ 21
...

นายบุญสรรค์ ประเสริฐกุลชัย

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ทำงาน: กลุ่มวางแผนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันเกิด: 7 ก.ค.2526

โทรศัพท์: 098 354 4164

e-mail: bs.mots@gmail.com

ที่อยู่: 12/1 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ลำดับที่ 22
...

รศ. ดร.ปิติ ศรีแสงนาม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ที่ทำงาน: ศูนย์อาเซียนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันเกิด: 22 ก.ย.2521

โทรศัพท์: 081 444 3944

e-mail: piti.s@chula.ac.th

ที่อยู่: 166/15 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ลำดับที่ 23
...

รศ. ดร.ภูมิ มูลศิลป์

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ที่ทำงาน: ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันเกิด: 19 ต.ค.2516

โทรศัพท์: 091 915 4546

e-mail: dr.poom@gmail.com

ที่อยู่: 191/29 เกียรติธานีซิตี้แมนชั่น ถนนสุขุมวิท ซอย 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ลำดับที่ 24
...

พ.ต.ท. ภูริทัต บุญช่วย

ตำแหน่ง: รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ทำงาน: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

วันเกิด: 26 มิ.ย.2527

โทรศัพท์: 081 715 5551

e-mail: ton-police59@hotmail.com

ที่อยู่: 18/97 หมู่บ้านเพอร์เฟคมาสเตอร์พีช ถนนพระราม 9 แขวงประเวศ เขตประเวส กรุงเทพฯ 10250

ลำดับที่ 25
...

น.ส.มนต์สินี เห็นพร้อม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ที่ทำงาน: กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันเกิด: 7 ก.ค.2518

โทรศัพท์: 098 246 6247

e-mail: monsinee@amlo.go.th

ที่อยู่: 166/91 หมู่บ้านไพรเวทพาร์ค ชวนชื่น วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ลำดับที่ 26
...

น.ส.มาลินี รัตนนันทพัฒน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ที่ทำงาน: กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันเกิด: 6 ธ.ค. 2520

โทรศัพท์: 089 223 8579

e-mail: malinee.rat@mua.go.th

ที่อยู่: 100/598 ถนนกาญจนาภิเษก005 แขวงหลักสอง เขตบางงแค กรุงเทพฯ 10160

ลำดับที่ 27
...

นายเมธี ลิมนิยกุล

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันเกิด: 5 ม.ค.2523

โทรศัพท์: 086 6789 960

e-mail: postmay.t@gmail.com

ที่อยู่: 99/360 The Capital Ratchaprarop-Vibha ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ลำดับที่ 28
...

น.อ. วรกฤษ เข็มแป้นพะเนา

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.กผร.สนผ.ยก.ทหาร

ที่ทำงาน: ยก.ทหาร

วันเกิด: 13 ส.ค.2521

โทรศัพท์: 081 185 5458

e-mail: woragrit.k@rtarf.mi.th

ที่อยู่: 550/03417 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ลำดับที่ 29
...

น.ส.วัลวิสา พงษ์อักษร

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ

ที่ทำงาน: บริษัท คราวน์ คัปเปิลส์ เอวิเอชั่น อีควิปเม้นท์ ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

วันเกิด: 17 ก.ย.2528

โทรศัพท์: 092 456 9549

e-mail: ire.walwisa@gmail.com

ที่อยู่: 55/18 Plex Residence ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ลำดับที่ 30
...

พ.อ. วีลพ รอสวัสดิ์

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.กฝศ.รร.ชท.

ที่ทำงาน: รร.ชท.สปท.

วันเกิด: 7 ม.ค.2519

โทรศัพท์: 086 345 2098

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 3/7105แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม 10900

ลำดับที่ 31
...

ผศ. ดร.ศรุตยา สุนาถวนิชย์กุล

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ บริษัท อภิญญา กรุ๊ป 2546 จำกัด

ที่ทำงาน: บริษัท อภิญญา กรุ๊ป 2546 จำกัด

วันเกิด: 19 มี.ค.2519

โทรศัพท์: 061 560 9999

e-mail: saruttaya_pom@yahoo.com

ที่อยู่: 88/9 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

ลำดับที่ 32
...

น.ส.ศิริธร นาคทั่ง

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ทำงาน: สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

วันเกิด: 19 พ.ค.2521

โทรศัพท์: 081 443 1504

e-mail: siritorn_hr@hotmail.com

ที่อยู่: 516/18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ลำดับที่ 33
...

น.ส.ศิริวรรณ ศุภมิตร

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

วันเกิด: 14 มี.ค.2512

โทรศัพท์: 084 206 9741

e-mail: vhav_supamit@Hotmail.com

ที่อยู่: 333/312 คอนโดบางนาเพลส ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ลำดับที่ 34
...

นายสไกร คงธรรม

ตำแหน่ง: วิทยากร ระดับ ๑๑ (ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง)

ที่ทำงาน: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันเกิด: 1 มี.ค.2516

โทรศัพท์: 095 941 4452

e-mail: sakraik.k@egat.co.th

ที่อยู่: 17/34 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

ลำดับที่ 35
...

น.ท.สมชาย ก้านบัวแก้ว ร.น.

ตำแหน่ง: หน.ผทบ.กสน.ศศย.สปท

ที่ทำงาน: กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันเกิด: 13 มี.ค.2513

โทรศัพท์: 086 342 8475

e-mail: kanboakeaw@yahoo.com

ที่อยู่: 15 ซอยราชพฤกษ์ 5 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ลำดับที่ 36
...

นายสุชาติ ใจสถาน

ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

วันเกิด: 14 ก.ย.2506

โทรศัพท์: 061 469 4165

e-mail: bossbuscom@gmail.com

ที่อยู่: 49/83 หมู่บ้านทวีทอง 5 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ลำดับที่ 37
...

น.ส.สุทิณี จิตรจำเรือง

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ​

ที่ทำงาน: กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

วันเกิด: 7 ธ.ค.2514

โทรศัพท์: 081 802 1931

e-mail: sutinee71@gmail.com

ที่อยู่: 38 หมู่บ้านดินแดงเพลส แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ลำดับที่ 38
...

นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

ที่ทำงาน: แผนกนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ กองเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันเกิด: 25 พ.ย.2519

โทรศัพท์: 091 469 4441

e-mail: suraat@nia.or.th

ที่อยู่: 84 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ลำดับที่ 39
...

พ.ต.อ. อนุรัตน์ ฉิมทิม

ตำแหน่ง: ผู้กำกับการ 4

ที่ทำงาน: กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

วันเกิด: 6 ก.พ.2523

โทรศัพท์: 081 392 4545

e-mail: chim3854@gmail.com

ที่อยู่: 906 อาคารบ้านพักอิสระ(เมืองทองธานี) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ลำดับที่ 40
...

นางอภิชยา กิจเจา

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันเกิด: 11 พ.ค.2510

โทรศัพท์: 081 553 1074

e-mail: apichayakij57@gmail.com

ที่อยู่: 38/36 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ลำดับที่ 41
...

นายอภิสิทธิ์ พันธ์วิไล

ตำแหน่ง: นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ'

ที่ทำงาน: กลุ่มงานพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันเกิด: 23 ส.ค.2522

โทรศัพท์: 062 941 2449

e-mail: mapisitp@outlook.com

ที่อยู่: 209/39 ถนนงามวงศ์งาม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ลำดับที่ 42
...

นายอลงกรณ์ ทาอุบล

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสาร

ที่ทำงาน: บริษัท ปรีดิ์ บางกอก จำกัด

วันเกิด: 15 เม.ย.2522

โทรศัพท์: 083 555 7894

e-mail: alongkorn.thaubol@gmail.com

ที่อยู่: 88/36 หมู่บ้านไพรเวท เนอวานา ธรู ซอยรามอินทรา แยก 3 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ลำดับที่ 43
...

ผศ. ดร.อัครเดช มณีภาค

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ทำงาน: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันเกิด: 1 ส.ค.2522

โทรศัพท์: 080 559 9905

e-mail: akaradas_@Hotmail.com

ที่อยู่: 76/66 หมู่บ้านเดอะแพลนซิตี้ ถนนนวมินทร์86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ลำดับที่ 44
...

น.ส.อัจฉรา เนาวรัตน์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยรองหัวหน้าพรรค หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

ที่ทำงาน: พรรคประชาธิปัตย์

วันเกิด: 16 ก.ค.2519

โทรศัพท์: 089 888 1634

e-mail: ink.kitty@kitty.com

ที่อยู่: 234/52 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ลำดับที่ 45
...

นายเอกรัฐ มีชูวาศ

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน: กลุ่มวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันเกิด: 21 ก.ค.2520

โทรศัพท์: 081 366 0123

e-mail: ekarat@dss.go.th

ที่อยู่: 114/109 หมู่บ้านบัวหลง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวหลวง นนทบุรี 11110