นยศ. รุ่นที่ 2
ลำดับที่ 1
...

น.อ.ประยุทธ เปี่ยมสุวรรณ์

ตำแหน่ง: รร.สธ.ทอ.

ที่ทำงาน: รร.สธ.ทอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 085 0291488

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 77/772 ม.๗7หมู่บ้านชลลดา ซอย 20 เขตสายไหม กทม.10220

ลำดับที่ 2
...

พ.อ.บรรจง ไชยลังกา

ตำแหน่ง: นปก.ประจำ บก.ทบ.

ที่ทำงาน: บก.ทบ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 087 036 5121

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 3
...

พ.อ.โสภณ ศิริงาม

ตำแหน่ง: วสท.สปท.

ที่ทำงาน: วสท.สปท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0899266520

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: -

ลำดับที่ 4
...

พ.อ.ศิขรัชฐ์ เอมโกษา

ตำแหน่ง: นปก. ประจำ ยศ.ทบ. ช่วยราชการ กอ.รมน.

ที่ทำงาน: กอ.รมน.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0891136044

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 57/285 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ลำดับที่ 5
...

น.อ.เวช สุวรรณเวียง

ตำแหน่ง: ฝสธ.กนผ.กบ.ทอ.

ที่ทำงาน: กบ.ทอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0892729920

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 49/482 ม.6 หมู่บ้านบุศรินทร์รังสิต 1 ถ.ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ลำดับที่ 6
...

พ.อ.กันตพงษ์ วัจนเทพินทร์

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.กสล.สสร.กบ.ทหาร

ที่ทำงาน: กบ.ทหาร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0899280427

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 36/140 หมู่บ้านสวนเทพประทาน ซอยเอราวัณ 29 ถ.เลียบคลอง 2 ม.15 ต.คลอง 2 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ลำดับที่ 7
...

น.อ.มรกต ทองสุข

ตำแหน่ง: อจ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ.

ที่ทำงาน: ยศ.ทอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0842077704

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 78/92 หมู่บ้านบุศรินทร์ บางเขน ซอยวัดเกาะ เขตสายไหม กทม.10220

ลำดับที่ 8
...

พ.อ.หญิง กฤตินี มีเพียร

ตำแหน่ง: นายทหารปฏิบัติการ ศอปข.สนผ.กห.

ที่ทำงาน: สนผ.กห.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0817749191

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 6/3 ซอยศุภกรณ์ เขตป้อมปราบฯ กทม.10110

ลำดับที่ 9
...

พ.อ.ภัทรศักดิ์ หอมทรง

ตำแหน่ง: อจ.สวทบ.สบส.

ที่ทำงาน: สบส.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0892019362

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 549 ซอย 51 ถพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.10160

ลำดับที่ 10
...

น.อ.จักรกฤษ ปั้มสมสกุล ร.น.

ตำแหน่ง: หก.กศษ.รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.

ที่ทำงาน: ยศ.ทร.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0890379914

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 89/29 ม.4 ซอยประดู่งาม ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ลำดับที่ 11
...

พ.อ.หญิง เจษฎา มีบุญลือ

ตำแหน่ง: ช่วยราชการ ศศย.สปท.

ที่ทำงาน: ศศย.สปท.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0895174502

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 1488/1 ซอยปาริชาติ ถ.สุทธิสารตอนปลาย เขตห้วยขวาง กทม. 10320

ลำดับที่ 12
...

พ.อ.สมศักดิ์ บำรุงศิลป์

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.กคง.กบ.ทหาร

ที่ทำงาน: กบ.ทหาร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0869050285

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 7/44 ม.4 ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กทม.10230

ลำดับที่ 13
...

พ.อ.กฤษฎา สีวะรา

ตำแหน่ง: ประจำ ยศ.ทบ

ที่ทำงาน: ยศ.ทบ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0851544369

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 207 บ้านสุริยา ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กทม.10210

ลำดับที่ 14
...

น.อ.เดชา กรมสุริยศักดิ์

ตำแหน่ง: ผอ.กองค้นหาและช่วยชีวิต กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ที่ทำงาน: กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0860951935

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 5/129 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ รามอินทรา เขตบางเขน กทม.10220

ลำดับที่ 15
...

น.อ.บุญรักษ์ โพธิ์แก้ว ร.น.

ตำแหน่ง: ประจำ กร.

ที่ทำงาน: ประจำ กร.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0894790323

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 9/64 ม.4 หมู่บ้านสินเพชร ถ.จันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ลำดับที่ 16
...

น.อ.วิชชุ บำรุง ร.น.

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กปค.วทร.ยศ.ทร.

ที่ทำงาน: ยศ.ทร.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0865083183

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 22/53 ม.6 หมู่บ้านมัณฑนา ซอย 13 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73110

ลำดับที่ 17
...

น.อ.เกียรติก้อง ปานทอง

ตำแหน่ง: หน.สืบสวน กรภ.ขว.ทร.

ที่ทำงาน: ขว.ทร.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 1174 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 75 เขตบางพลัด กทม.10700

ลำดับที่ 18
...

น.อ.เอตม์ ยุวนางกูร ร.น.

ตำแหน่ง: ประจำ กร.

ที่ทำงาน: ประจำ กร.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0813111663

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 77/6 หมู่บ้านพฤษชาติ ซอย 1 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240

ลำดับที่ 19
...

น.อ.โมนัย วิญญารัมย์

ตำแหน่ง: นายทหารปฏิบัติการ ศอ.บก.ทท. ประจำ กพ.ทอ.

ที่ทำงาน: กพ.ทอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 000000000

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 202/255หมู่บ้านริมน้ำ ถ.นาวงพัฒนา ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 10210

ลำดับที่ 20
...

พ.อ.จีรัฏฐ์ เชื้อชาติ

ตำแหน่ง: ผช.ผอ.กยก.สปก.ยก.ทหาร

ที่ทำงาน: ยก.ทหาร

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 025721325

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 28/163 อาคารเมืองทองธานี T-13 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ลำดับที่ 21
...

น.อ.สมาน จันทร์ทะธรรม

ตำแหน่ง: ผช.ฝสธ.กพ.บนอ.

ที่ทำงาน: บนอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0818102941

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 46/105 ม.5 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ลำดับที่ 22
...

น.อ.ธานินทร์ ชนะศึก

ตำแหน่ง: รอง ผอ.กบท.สปช.ทอ.

ที่ทำงาน: สปช.ทอ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0817119344

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 19 พหลโยธิน 24 เขตจตุจักร กทม.10900

ลำดับที่ 23
...

พ.อ.ยุทธนินทร์ บุนนาค

ตำแหน่ง: ฝสธ.ประจำ สร.

ที่ทำงาน: ฝสธ.ประจำ สร.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0812413155

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 13 ซอยประชาชื่น 32 ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม.10800

ลำดับที่ 24
...

พ.อ.เทอดศักดิ์ วงศ์จันทร์

ตำแหน่ง: หน.กำหนดการ กองบริหารทรัพยากร สปช.ทบ.

ที่ทำงาน: สปช.ทบ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0863941780

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 80/228 อาคารสวัสดิการ ส่วนกลาง (เกียกกาย) ถ.ทหาร เขตดุสิต กทม.10300

ลำดับที่ 25
...

พ.ท.สมบัติ โอภาไพบูลย์

ตำแหน่ง: นายทหารประจำ ศรภ.

ที่ทำงาน: ศรภ.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0898818375

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 34/598 ม.๕ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220

ลำดับที่ 26
...

น.ท.อัชฌา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตำแหน่ง: กองเรือยุทธการ ท่าเทียบเรือจุดเสม็ด

ที่ทำงาน: กองเรือยุทธการ ท่าเทียบเรือจุดเสม็ด

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0898034667

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: กองเรือยุทธการ ท่าเทียบเรือจุดเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

ลำดับที่ 27
...

พ.ต.ท.หญิง ภคภณ อมการ

ตำแหน่ง: รอง ผกก.๒ บก.อก.บช.ตชด.

ที่ทำงาน: บก.อก.บช.ตชด.

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0894060278

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 1279/730 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

ลำดับที่ 28
...

พ.ต.ท.โชติวิเชียร วิเชียรโชติ

ตำแหน่ง: รองผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจสันติบาล

ที่ทำงาน: กองบังคับการตำรวจสันติบาล

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0816269677

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 25/340 หมู่บ้านลุมพินีวิลล์ ถ.สุทธิสาร ซอย 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

ลำดับที่ 29
...

นายรพี โล่ชัยยะกุล

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานความมั่นคงกิจการภายในประเทศ

ที่ทำงาน: สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0891478252

e-mail: rapee_poom@hotmail.com

ที่อยู่: 55/20 ซอยบรมราชชนนี 28 ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม.10170

ลำดับที่ 30
...

นายนำพร บุญปราบ

ตำแหน่ง: นักการข่าว ๗ ว. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ที่ทำงาน: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

วันเกิด: -

โทรศัพท์: 0891661169

e-mail: -@gmail.com

ที่อยู่: 77/441 ซอย 4/9 หมู่บ้านบัวทอง ๔ ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110