ข่าวประกาศ

ศศย.สปท.จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ 2/64 เรื่อง " อนาคตความมั่นคงทางสาธารณสุขของอาเซียน" ในวันที่ 30 พ.ย.63 ณ ห้องเรียน บัณฑิตวิยาลัย 1 สปท. >>>> ศศย.สปท.จัดการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง "การแข่งขันการใช้ Soft Power : ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อประเทศไทย " ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย.63 ณ ห้องบัณฑิต1 สปท. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับชมผ่านระบบ ZOOM ออนไล ศศย.สปท. จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง อนาคตความมั่นคงทางสาธารณสุขของอาเซียน ในจันทร์ที่ 30 พ.ย. 63 ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สปท.

ผลงานทางวิชาการ

ดูทั้งหมด

การประชุมสัมมนา

ดูทั้งหมด

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน / กิจกรรม

  • วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ชลบุรี 

    คลิกภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

  • วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

    คลิกภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

ดูทั้งหมด

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Strategic Studies Center,
National Defence Studies Institute

สงวนลิขสิทธิ 2015

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Web Hits

ที่อยู่ : 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์และโทรสาร: 02 277 4300
Email: admin_info@sscthailand.org
Facebook: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์