ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรนักยุทธศาสตร์รุ่นที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65 หากมีข้อสงสัย โทร.02 27557152566