เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 9/65 ห้วง 1-30 มิ.ย.65

วิกฤตการณ์สงครามความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครนได้ยกระดับความขัดแย้งที่ไม่ใช่แค่ระดับพื้นที่ ซึ่งมีแนวโน้มที่ยืดเยื้อและสร้างผลกระทบในวงกว้าง เนื่องจากมีตัวแสดงที่หลากหลายเข้ามาเป็นผู้เล่นในสถานการณ์ดังกล่าว จนอาจนำไปสู่การเกิดขึ้นของสงครามขนาดใหญ่ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ความยืดเยื้อของสงครามนับตั้งแต่การประกาศรับรองสถานะและส่งกำลังทหารเข้าเขตปกครองตนเองโดเนตสค์ และ       เขตปกครองตนเองลูฮานสค์ ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครน เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ จนถึงปัจจุบัน ได้สร้างผลกระทบด้านต่าง ๆ ให้กับประชาคมโลกเป็นอย่างมาก ซึ่งการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดย่อมเป็นการดีสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้