เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 7/65 ห้วง 1-30 เม.ย.65

ศรีลังกาหนึ่งในประเทศหมู่เกาะทางตอนใต้ของเอเชียแถบมหาสมุทรอินเดีย มีประชากรราว ๒๒ ล้านคน ภายใต้การนำโดยประธานาธิบดี โกตาบายา ราชปักษา กำลังได้รับผลกระทบจากการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล จึงทำให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ.๒๔๙๑ ทำให้ชาวศรีลังกาต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนสินค้าข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น น้ำตาล ยารักษาโรค รวมไปถึงน้ำมันและเชื้อเพลิง เกิดภาวะอัตราเงินเฟ้อโดยค่าเงินรูปีของศรีลังกาตกต่ำลงมากถึง ๓๐% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ภาวะระบบสาธารณสุขกำลังล่มสลาย และการประกาศไม่จ่ายไฟฟ้าเป็นเวลา ๑๓ ชั่วโมงต่อวัน จากสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ นำมาสู่การรวมตัวกันประท้วงครั้งใหญ่ของประชาชนลุกลามบานปลายไปเป็นเหตุการณ์จลาจลในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้รัฐบาลต้องส่งกำลังทหารออกมาควบคุมฝูงชน