เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 1/66 ห้วง 1-31 ต.ค.65 เรื่อง "การเป็นเจ้าภาพของไทย : การประชุมเอเปค (APEC) ปี ๒๕๖๕"

การเป็นเจ้าภาพของไทย : การประชุมเอเปค (APEC) ปี ๒๕๖๕

ประเทศไทยเตรียมพร้อมให้การต้อนรับผู้แทนสมาชิกเขตเศรษฐกิจที่จะเดินทางเข้าร่วมในการประชุมผู้นำเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมแสดงจุดยืนต่อบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือ  ในด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค ตามแนวคิดหลัก“เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.”...