เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 12/65 ห้วง 1-31 ก.ค.65 เรื่อง "การประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20: ก้าวย่างประวัติศาสตร์ท่ามกลางความท้าทายของพญามังกร"