เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 12/64 ห้วง 1-30 ก.ย.64

ความสัมพันธ์ของจีนและตาลีบันกับทิศทางการก่อการร้ายในอาเซียน

        เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้พบกับมูลเลาะห์ อับดุล กานี บาราดาร์ ผู้นากลุ่มตาลีบัน ที่เมืองเทียนจิน การพบกันดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นการให้การรับรองกลุ่มตาลีบันให้มีบทบาทในเวทีโลก ซึ่งการพบกันของทั้ง 2 ฝ่ายตั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง แต่อย่างไรก็ตามการที่กลุ่มตาลีบันประสบความสาเร็จในการยึดอัฟกานิสถานและได้รับการรับรองจากประเทศมหาอานาจ อาจจะเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มก่อการร้ายในอาเซียนลุกขึ้นมาก่อเหตุเพื่อก่อตั้งรัฐอิสลามเช่นในอัฟกานิสถานได้

อ่านเพิ่มเติม