เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 11/64 ห้วง 1-31 ส.ค.64

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 11/64 ห้วง 1-31 ส.ค.64   

 Build Back Better World (B3W) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสของการเป็นหุ้นส่วนในการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีรายได้น้อยหรือปานกลางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งโครงการดังกล่าวนำเสนอโดย สหรัฐฯ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ ๗ ประเทศ (G7) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการเมืองของโลก จึงเป็นที่น่าจับตามองว่า B3W จะเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาในการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตการณ์ (Covid-19) แต่อีกนัยหนึ่งโครงการ B3W อาจแสดงถึงความพยายามของสหรัฐฯ และอาจรวมถึงชาติพันธมิตรใน G7 ในการจำกัดการแผ่อิทธิพลของจีน ผ่านโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ดังนั้นประเทศซึ่งอยู่ท่ามกลางโครงการดังกล่าวควรมีบทบาทที่เป็นการเสริมสร้างประโยชน์ต่อประเทศตนเองอย่างไร