Track II Monitor (31 พ.ค.64) เรื่อง “Is Myanmar Headed for Collapse or Revolution?”

        อาเซียนได้จัดการประชุมผู้นำอาเซียนเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ กรุงจาการ์ตา เชิญ พล.อ.มิน อ่อง หล่าย (Min Aung Hlaing) เป็นผู้แทนของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วม โดยไม่เชิญรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (the National Unity Government: NUG) ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าชาติสมาชิกทั้ง 9 ประเทศกำลังสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบทหาร แม้ผู้นำอาเซียนพยายามให้เหตุผลว่า พล.อ.มิน อ่อง หล่ายเดินทางมาในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่ใช่ในฐานะประมุขแห่งรัฐ แต่ในความจริงแล้วเป็นการปฏิบัติในฐานะประมุขของเมียนมาโดยพฤตินัย ซึ่งการประชุมดังกล่าวจบลงด้วย “ ฉันทามติห้าประการ” ...