ในวันที่ 4 ก.พ.64 เวลา 1300 -1400 พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท.เป็นประธาน ใน พิธีเปิด หลักสูตร นักยุทธศาสตร์รุ่นที่ 14 ณ อาคารเอนกประสงค์ สปท. โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิน 45 คน