ศศย.สปท.จัดประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนฯ ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง "แนวทางและวิธีการบริหารจัดการกำลังพลของกองทัพประเทศกลุ่มอาเซียนและมิตรประเทศ" ณ โรงแรม เอ วัน เดอะรอยัล ครูช พัทยา