ศศย.สปท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ SAREC ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "ความท้าทายตามแนวแม่น้ำโขง : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค.63 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา