ศศย.สปท.จัดประชุมการประชุมวิชาการ ศศย.สปท. ครั้งที่ 2/64 เรื่อง "SSC Academic Day 2021" ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี ผอ.ศศย.สปท.เป็นประธาน