ศศย.สปท. จัดการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/64 เรื่อง การศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงปฎิบัติของกองทัพ : มิติทางเรือและไซเบอร์ ณ ห้องเรียน บฑว.1สปท. โดยมี ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธาน