วันอังคารที่ ๙ เม.ย. ๖๗ เวลา ๑๐๓๐-๑๒๐๐ พล.อ.อ. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผบ.สปท. เป็นประธานในการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ”ยุทธศาสตราภิวุฒิ”