วันศุกร์ที่ 6 พ.ย.63 เวลา 1000-1200 พล.อ.ต. ตระการ ก้าวกสิกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์และหลักนิยม กองทัพอากาศ และคณะ ได้เข้ารับฟังการ บรรยายสรุป แลกเปลี่ยนทางวิชาการ และเยี่ยมชม ศศย.สปท. โดยมี ผอ.ศศย.สปท. ให้การต้อนรับ