วันที่ 23 ส.ค.66 สปท. ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ 2023 (International - Seminar 2023) หัวข้อ "เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค: จากจุดกำเนิดสู่ก้าวต่อไปของอาเซียน (Regional Security and Stability: ASEAN Next Step)" ศศย.ทท. จ.ชลบุรี