ผอ.ศศย.ฯ เป็นประธานในการประชุม " Track II Network of ASEN Defence Cooperation in ASEAN Health Security " จัดระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค. 64 โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ Cisco Webex