ผอ.ศศย.สปท. และ คณะเข้าร่วมการประชุม TRAK II NETWORK OF ASEAN DEFENCE AND SECURITY INSTITUTION (NADI) WORKSHOP "Emerging Technologies and Impacts to Defence and Security " จัดขึ้นระหว่าง 29 - 30 ก.ย. 64