ผบ.สปท. ,ผู้บังคับบัญชา พร้อมคณะกรุณามาตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลของ ศศย.สปท. รับฟังบรรยายภารกิจหน่วย มอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566