การบรรยายพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจทันสมัย : New Economy" โดย คุณ ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ในวันที่ 3 ก.ค. 63 เวลา 0900 - 1200 น.

  


 คลิก เพื่อรับฟัง การบรรยายพิเศษ ที่นี้  CLICK