ใบสมัครพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2567

ใบสมัครพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2567

การรับสมัครพนักงานราชการของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
และอีกช่องทางในการสมัคร เปิดรับสมัครแบบออนไลน์ โดยผ่าน Google form  

https://forms.gle/9nHWR4DrH8SXVsXg6


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-277-4300
กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์