ศศย.สปท. เปิดรับสมัครหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14


   


                   ศศย.สปท. ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14 โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ research.ssc@gmail.com  Fax 022755715  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.อ.หญิง จุฬารัตน์  เพชรวิเศษ รอง ผอ.กศย.ศศย.สปท. โทร Tel 0818172842 ภายในวันที่ 25 มิ.ย.63 นี้