ประกาศผลการประกวด Video Clip "พระบิดาแห่งฝนหลวง" เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ.2566