ศศย.สปท. จัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15โดยมี พล.ต. กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีปิดการศึกษาของหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งมอบโล่รางวัล แก่นักศึกษา / ณ ห้อง 421 อาคารอเนกประสงค์