ศศย.สปท. จัดการประชุมทางวิชาการ "SSC Academic Day" โดยมี พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธานฯ