พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ศศย.สปท. ครบรอบ 43 ปี และ รายนามหน่วยเข้าร่วมมอบแจกันออนไลน์