ศศย.สปท.จัดการประชุมทางวิชาการ การประชุม สนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง "ฝ่าวิกฤติโควิด -19 ครั้งที่ 5 : ความเหลื่อมล้ำในสังคมในหลังวิกฤติโควิด-19 วันที่ 22 มิ.ย.63 .