บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์ ฉบับที่ 2/66 (14 – 18 พ.ย.65)

ฐานทัพเรือเรียม และ สนามบินดาราสกอร์ การแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

        เมื่อ 12 พ.ย.65 ประธานาธิบดี โจเซฟ ไบเดน ได้แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียม และเน้นย้าถึงความสำคัญของความโปร่งใสเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของจีน ต่อนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชา อย่างไรก็ตาม กัมพูชาระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนของกระทรวงกลาโหม ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ