บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์ ฉบับที่ 23/66 ( 24 – 28 เม.ย.66)

เกาะโคโค (Coco Islands) กับความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของจีน

Coco Islands

     หมู่เกาะโคโค (Coco Islands) เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา หมู่เกาะโคโคประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย ๕ เกาะ แต่เดิมรัฐบาลยุคนายพล เน วิน ใช้เกาะโคโคเป็นที่คุมขังนักโทษ โดยเฉพาะนักโทษการเมือง แต่เรือนจำบนเกาะก็ต้องปิดไปในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อเกิดการจลาจลครั้งใหญ่ขึ้น และนักโทษทั้งหมดถูกย้ายไปที่เรือนจำอินเส่งชานเมืองย่างกุ้ง

      แชตธัมเฮาส์ (Chatham House) สถาบันวิจัยนโยบายระหว่างประเทศ ได้รายงานประเด็น “เมียนมากำลังสร้างฐานสอดแนมบนเกาะเกรทโคโค (Great Coco Island) อยู่หรือไม่” โดยได้วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมจำนวนหนึ่งของหมู่เกาะโคโค (Coco Islands) ในอ่าวเบงกอล ที่ถ่ายขึ้นเมื่อเดือน ม.ค. โดยบริษัทเทคโนโลยีอวกาศของสหรัฐฯ Maxar Technologies ได้นำออกเผยแพร่ ซึ่งหมู่เกาะแห่งนี้ประกอบด้วยเกาะหลัก ๒ เกาะ คือ Great Coco Island และ Little Coco Island และยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งเกาะเจอร์รี ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของ Great Coco Island โดยภาพถ่ายแสดงให้เห็นการก่อสร้างบนเกาะ พบการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้มากที่สุดคือการขยายความยาวของรันเวย์สนามบินจาก ๑,๓๐๐ เมตร ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา เป็น ๒,๓๐๐ เมตร รันเวย์มีขนาดกว้างขึ้น และมีโรงเก็บเครื่องบินใหม่เพิ่มอีก ๒ หลัง ยังพบอาคารใหม่บางแห่งทางตอนเหนือของสนามบิน พบสถานีเรดาร์ และท่าเรือขนาดใหญ่ และในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะ พบการก่อสร้างถนนที่เชื่อมต่อส่วนปลายของเกาะ อย่างไรก็ตามทั้งโฆษกคณะรัฐประหารเมียนมาและกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาตอบโต้รายงานชิ้นนี้ว่าไม่เป็นความจริง อย่างไรก็ตาม การรายงานความเลื่อนไหวของการก่อสร้างเพิ่มเติมของหมู่เกาะ โคโค อาจสอดคล้องกับแนวทาง “ยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุก” ของจีน