ศศย.สปท. จัดการสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 หัวข้อ "เทคโนโลยีในโลกยุคใหม่กับมิติความมั่นคง" ในวันที่ 8 ธ.ค.64 โดยมี น.อ. ไชยา ออกแดง รอง ผอ.ศศย.สปท.(2) เป็นประธาน ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 2 สปท. พร้อมกันนี้ได้มีการสัมมนาผ่านระบบทางไกลออนไลน์

ศศย.สปท. จัดการสัมมนาปัญหายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 หัวข้อ "เทคโนโลยีในโลกยุคใหม่กับมิติความมั่นคง" ในวันที 8 ธ.ค.64 โดยมี น.อ. ไชยา  ออกแดง รอง ผอ.ศศย.สปท.(2) เป็นประธาน   ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 2 สปท. พร้อมกันนี้ได้มีการสัมมนาผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ZOOM ด้วย