เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครบรอบ ๔๓ ปี ในวันที่ 9 เม.ย. ของทุกๆปี ขอเชิญมอบแจกันดอกไม้ออนไลน์ ได้ที่นี้

เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครบรอบ ๔๓ ปี ในวันที่ 9 เม.ย. ของทุกๆปี
          ขอเชิญทุกท่านร่วม มอบแจกันดอกไม้ออนไลน์ ให้กับ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ได้ที่นี้