ศศย.สปท. ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง “ความมั่นคงใหม่ในยุคหลัง COVID-19”

                          ศศย.สปท. จัดการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563  ในหัวข้อเรื่อง "ความมั่นคงใหม่ในยุคหลัง COVID-19 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.30 น.   ห้องศรีวรา เอ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ