ตั้งแต่บัดนนี้ถึง 26 พ.ค. 64 หากมีข้อสงสัย โทร.02 275 5715">

ประกาศประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เปิดหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน (พ-พฤ-ศ) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่บัดนนี้ถึง 26 พ.ค. 64 หากมีข้อสงสัย โทร.02 275 5715