>>>> ศศย.สปท. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรนักยุทธศาสตร์รุ่นที่ 14