เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๕/๖๐ (๓๑ ต.ค. – ๖ พ.ย.๕๙)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๕/๖๐ (๓๑ ต.ค. – ๖ พ.ย.๕๙) เรื่อง ฟิลิปปินส์ ภายใต้การนาของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต : จุดเปลี่ยนดุลอานาจในภูมิภาค"