เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๓/๖๑ (๑-๑๕ พ.ย.๖๐)

   SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง  ฉบับที่ " ๓/๖๑ "  เรื่อง พญามังกร” กับการก้าวสู่สังคมนิยมสมัยใหม่  รายละเอียดสรุปดังนี้
                   ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงของโลก นั่นคือการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ ๑๙ ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางและอนาคตของพรรคที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค รวมถึงการพิจารณาและรับรองการแก้ไขธรรมนูญของพรรค และการกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ และที่สำคัญยังเป็นประเพณีของการประชุมที่จะวางตัวทายาทผู้นำรุ่นต่อไปของจีนอีกด้วย..........