เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๒/๖๑ (๑๖ - ๓๑ ต.ค.๖๐)

SSC Focus - เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๒/๖๑ ห้วง ๑๖ - ๓๑ ต.ค.๖๐ เรื่อง การเดินหน้าสู่การเป็น “รัฐนิวเคลียร์” ของเกาหลีเหนือ : ผลกระทบต่ออาเซียนและไทย

       จากการที่เกาหลีเหนือ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีระลอกใหม่ โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ออกข้อมติที่ ๒๓๗๑ คว่ำบาตรเกาหลีเหนือ เมื่อ ๕ ส.ค.๖๐ เพื่อลงโทษและเพิ่มแรงกดดันด้านเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือ จากการที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปในห้วง ก.ค.๖๐ ส่งผลกระทบต่ออาเซียน.......