เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๒/๖๐ (๘ – ๑๖ ต.ค.๕๙)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๒/๖๐ (๘ – ๑๖ ต.ค.๕๙) เรื่อง "การประชุม รมว.กห.อาเซียน—สหรัฐฯ"