เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 20/62 ห้วง 1 - 31 ก.ย.62

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 20/62 ห้วง 1 - 31 ก.ย.62

     ฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ได้มีการค้าขายฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษ ในเวลาต่อมาเกิดสงครามฝิ่นขึ้นหลังสงครามจีนพ่ายแพ้ อังกฤษจึงได้ยื่นข้อเสนอในการเช่าฮ่องกงเป็นเวลา ๙๙ ปี และได้วางรากฐานระบบการจัดการต่าง ๆ ให้กับฮ่องกง ต่อมาเมื่อ ก.ค.๔๐ อังกฤษได้ส่งมอบคืนฮ่องกงให้แก่จีนและลงนามในสัญญาโดยมีสาระสำคัญว่าฮ่องกงจะอยู่ในฐานะ การปกครองแบบ ๑ ประเทศ ๒ ระบบ ภายใน ๕๐ ปี โดยที่ผ่านมา เมื่อ ก.พ.๖๒ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้เสนอร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน สร้างความไม่พอใจต่อชาวฮ่องกงที่เห็นว่าจะเป็นช่องทางให้จีนเข้ามาจัดการกับผู้คิดเห็นต่างทางการเมืองกับจีน จึงทำให้มีผู้ออกมาชุมนุมต่อต้าน แม้ว่าต่อมาจะมีประกาศว่าได้หยุดพิจารณาร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้ว แต่การชุมนุมก็ยังยกระดับไปถึงการปิดสนามบิน อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ทั้งความรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกันของชนชั้นและการที่ชาวฮ่องกงต้องการให้มีการปฏิรูปทางการเมือง เมื่อ ๑ ต.ค.๖๒ ครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ย้ำถึงฐานะของรัฐบาลในการบริหาร ๑ ประเทศ ๒ ระบบ ที่ใช้กับฮ่องกงและมาเก๊า รวมทั้งนโยบายจีนเดียวกับไต้หวัน และได้กล่าวว่า “การรวมตัวเข้ากับแผ่นดินแม่เป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นผลประโยชน์ที่ตามมาของชาติที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่ชาวจีนทุกคนรอคอย ไม่มีใครและไม่มีพลังใดมาหยุดยั้งได้” จะเห็นได้ว่าเป็นไปได้ยากเหลือเกินที่จีนจะยอมตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม โดยเฉพาะการปฏิรูปการเลือกตั้ง และหากการประท้วงเป็นไปอย่างยึดเยื้อยาวนานจนเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อฮ่องกงเองและอาจจะเป็นไปได้ว่าประชาชนในฮ่องกงที่เดือดร้อนจะออกมาต่อต้านเองในที่สุด