เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 18/61 (16 - 30 มิ.ย.61)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 18/61 (16 - 30 มิ.ย.61)

    เมื่อวันที่ 9 - 10 มิ.ย.61 ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุม Shanghai Cooperation Organization (SCO) 2018 ครั้งที่ 18 ระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างจีน รัสเซีย และสมาชิกอีก 6 ประเทศรวมถึงผู้นำประเทศต่างๆ และตัวแทนองค์กรระดับโลก เช่น UN, World Bank, IMF เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเขตแดน การต่อสู้กับปัญหาผู้ก่อการร้าย การเสริมสร้างความร่วมมือในด้านความมั่นคง และการต่อต้านการแพร่ขยายอำนาจของสหรัฐฯในเอเชียกลาง