เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๕/๖๒ (๑ - ๑๕ ธ.ค.๖๑)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๕/๖๒ (๑ - ๑๕ ธ.ค.๖๑)

    นายเจมส์ แมททิส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ประกาศเมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๑ ณ ฐานทัพเรือเพิร์ล ฮาร์เบอร์ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานสำคัญคือกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของกองทัพสหรัฐฯ จาก  United States Pacific Command (USPACOM) เป็น United States Indo-Pacific  Command  (USINDOPACOM) เพื่อรองรับแนวคิดอินโด-แปซิฟิก โดย USINDOPACOM เป็นหน่วยงานสำคัญทางด้านการทหารของสหรัฐฯ ที่รวบรวมกองกำลังรบไว้หลายหน่วยงาน  มีพื้นที่รับผิดชอบทางทหารตั้งแต่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ถึงมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรอาร์ติกถึงแอนตาร์กติก ซึ่งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในครั้งนี้ สหรัฐฯ ยืนยันว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์ เนื่องจากจะไม่ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนเขตแดนทางทะเลหรือทรัพยากรทางทหารของแต่ละพื้นที่