เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๕/๖๑ (๑ – ๑๕ ธ.ค.๖๐) เรื่อง กรุงเยรูซาเลม : เขย่าสันติภาพตะวันออกกลาง

การประกาศรับรองกรุงเยรูซาเลมในฐานะเมืองหลวงของอิสราเอลของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ล่าสุดเมื่อ ๒ ธ.ค.๖๐ ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับความสงบและกระบวนการเจรจาสันติภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางอีกครั้ง ซึ่งกรุงเยรูซาเลม เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสาคัญอันเป็นที่ตั้งศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของ ๓ ศาสนาทั้ง ยิว มุสลิม และคริสต์ ทั้งยังเป็นพื้นที่ช่วงชิงของอิสราเอลและปาเลสไตน์ กรุงเยรูซาเลมจึงเปรียบเสมือนพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ทั้งทางการเมืองและศาสนา ดังนั้น การประกาศรับรองของสหรัฐฯ ในครั้งนี้ จึงได้สร้างความไม่พอใจให้กับประเทศมุสลิมทั้งหลาย รวมทั้งสร้างความหวาดหวั่นต่อนานาชาติว่าอาจกลายเป็นชนวนการสร้างความรุนแรงในพื้นที่ตะวันออกกลางอีกครั้ง