เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๕/๕๙ ห้วง ๑๖ - ๓๐ มิ.ย.๕๙

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๔/๕๙ ห้วง ๑๖ - ๓๐ มิ.ย.๕๙

    เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๙  สหราชอาณาจักรมีการทำประชามติ เพื่อชี้ว่าประชาชนต้องการแยกตัวหรืออยู่รวมกับสหภาพยุโรป (European Union : EU) ที่เรียกกันว่า “Brexit” (British Exit) ซึ่งสาเหตุสำคัญที่สหราชอาณาจักรอยากจะออกจากสหภาพยุโรป คือ ปัญหาผู้อพยพ ปัญหาด้านอธิปไตย และด้านแรงงาน รวมทั้งสหราชอาณาจักรอยากมีเสรีในการจัดทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นๆ ไม่อยู่ภายใต้สหภาพยุโรป อย่างไรก็ดี มีเหตุผลหลายประการเช่นกันที่เป็นสาเหตุ ให้ประชาชนชาวสหราชอาณาจักรบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการออกจากสหภาพยุโรป อาทิ ความวิตกว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะชะลอตัวและเสี่ยงต่อการถูกปรับลดอันดับเครดิต ผลกระทบเกี่ยวกับค่าเงิน รวมถึงการเจรจาการค้า เป็นต้น ....