เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๒/๕๙ ห้วง ๑ - ๑๖ พ.ค.๕๙

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๑๒/๕๙  ห้วง ๑ - ๑๖ พ.ค.๕๙

    กลุ่มนักรบญิฮัด (Jihadist Group) ที่ควบคุมพื้นที่ภาคเหนือของอิรักและซีเรียซึ่งประกาศ เมื่อมิถุนายน 2557 ให้เรียกชื่อตัวเองว่ารัฐอิสลาม (Islamic State-IS)1 เป็นขบวนการมุสลิมอาหรับ-สุหนี่ ซึ่งลุกขึ้นมาต่อต้านการรุกรานของสหรัฐฯ และผู้นำชีอะฮ์ในอิรักและซีเรียทั้งนี้ในช่วงต้นกรกฎาคม 2557 กลุ่ม IS ได้ประกาศจัดตั้งรัฐคอลีฟะห์ (Caliphate) หรือ “กาหลิบ” (รูปแบบการปกครองหลังยุคศาสดามุฮัมหมัด) โดยมีนาย Abu Bakr al-Baghdadi เป็นผู้นำ การประกาศจัดตั้งรัฐคอลีฟะห์ดังกล่าวแม้ถูกประณามอย่างรุนแรงจากฝ่ายชีอะฮ์และโลกมุสลิมบางส่วน แต่ก็มีกลุ่มกบฏหลายกลุ่มจากตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกาศสวามิภักดิ์กับ IS