ศศย.สปท.ได้ทำพิธีการปิดหลักสูตร นยศ.13 โดยมี พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม เสธ.สปท.เป็นประธาน ณ อาคารเอนกประสงค์สถาปันวิชาการป้องกันประเทศ ในวันที่ 3 ก.ค.63